fbpx

Shop

[Template] Surat Kuasa

Surat perjanjian untuk dua pihak yang terikat dalam sebuah kerjasama. Surat perjanjian ini akan membantu Anda untuk merincikan hak dan kewajiban para pihak, menentukan jangka waktu kerjasama, mengatur ketentuan wanprestasi dan-lain.

In Collaboration with Kontrakmu.com

Category:

There are no reviews yet.

Be the first to review “[Template] Surat Kuasa”